Configuratie software

Basishandelingen op 1 of meer uitgangen bepalen. Men kan dus door 1 druk op de knop een hele reeks uitgangen manipuleren, indien nodig elk met hun eigen parameters. In dit formulier wordt enkel ingegeven wat een bepaalde actie inhoudt. Hoe en wanneer deze actie uitgevoerd wordt, zal in het volgende formulier bepaald worden. De voorziene parameters ( tijdsduur, voorwaarden ) zijn op een zeer gebruiksvriendelijke manier in te geven. 5. Koppeling. Tot nu toe heeft men een aantal sferen en acties gedefinieerd. In dit formulier maakt men de koppeling van deze acties of sferen met een gebeurtenis, hetzij een drukknop of kloktijd. Hier wordt bepaald welke handelingen effectief uitgevoerd zullen worden. Deze manier van werken maakt het heel eenvoudig om dezelfde acties te koppelen aan verschillende drukknoppen en of kloktijden. Ook kan men heel eenvoudig wijzigingen aan brengen, doordat slechts 1 actie gewijzigd moet worden en dit invloed heeft op alle koppelingen met deze actie. 6. Visualisatie en manipulatie via PC. Een speciaal formulier geeft de toestand van alle ingangen en uitgangen weer op de aangesloten controllermodule. Door op een ingangsknop (linkerhelft) te drukken krijgt men hetzelfde effect als dat men op de fysische knop drukt. Hiermee kan men enerzijds de bediening vanop een PC doen, maar anderzijds ook de ingevoerde configuratie aanmaken en controleren zonder fysische installatie. Zeer comfortabel, vooral in een koude winter,  als je de voorbereiding volledig vanachter je bureau kan doen, terwijl de bedrading op de werf onafhankelijk hiervan kan gebeuren. De uitgangen kunnen ook aangeklikt worden, waarbij hun toestand steeds wijzigt tussen  aan en uit. Dit laat toe van de uitgangen te manipuleren en vb. te testen bij het in dienst nemen. Bij het bedienen van een ingang zal de overeenkomstige uitgang(en), zoals bepaald in de configuratie, wijzigen. Indien een vertraging of bepaalde tijdsduur is ingesteld, kan men deze informatie aflezen op het scherm (zie uitgang rechtsonder ) Elke toestandswijziging van ingang en/of uitgang wordt geregistreerd en getoond in de lijst.Ook bestaat de mogelijkheid van de toestand weg te schrijven naar een bestand. Handig om vb bewegingsdetectoren te controleren tijdens de nacht om ze daarna bij te regelen. De beelden in de in- en uitgangsknoppen kunnen zelf gekozen worden, elke JPG of bitmap voldoet en wordt automatisch geschaald, waardoor je het formulier een persoonlijk toets kan geven. Ook kan de tekst in een gekozen lettertype, grootte en kleur gezet worden om de leesbaarheid te optimaliseren. Het aantal in- en/of uitgangsknoppen kan men instellen waardoor het scherm zich aanpast en indien gewenst over het volledig scherm kan gespreid worden. Met een touchscreen PC krijgt men een volledig overzicht en bedieningsmogelijkheid van de installatie. Dit waren enkele van de schermen die voorzien zijn in de software. Omdat de software nog steeds mee groeit met het systeem zullen hieraan voortdurend uitbreidingen en verbeteringen aangebracht worden. De bovenstaande informatie is dus slechts informatief.