voordelen

De voordelen van elektrische automatisering of domotica :


Domotica of automatisering in de woning is vandaag de dag een welbesproken zaak. Woning-automatisering kan onze manier van leven eenvoudiger, comfortabeler en veiliger maken. Door onze intensieve manier van leven, willen we graag af van veel beslommeringen rondom ons en daar kan domotica ons helpen. Vroeger bestonden allerlei aparte oplossingen voor diverse ‘elektrische’ probleempjes of wensen. Het was omslachtig om hier wijzigingen aan te brengen. Een bewegingsdetector bijvoorbeeld was aan 1 of meer lampen gekoppeld. Enkel de detector kon de lamp doen branden. Bij domotica is de lamp aan een uitgang van de centrale gekoppeld en de bewegingsdetector aan een ingang hiervan. Hoe men de lamp kan sturen wordt softwarematig bepaald en de lamp kan ook via eender welke drukknop bediend worden indien dit gewenst is. Kortom er wordt met domotica een enorme flexibiliteit toegevoegd aan de elektrische bedrading. De eventuele meerprijs van een domotica-systeem is slechts een fractie van de totale kostprijs die u voor de modules betaald. Voor de klassieke bedrading betaalt u immers extra voor de complexere bedrading, dure kruis- en wisselschakelaars, extra slijpwerk, vergetelheden zijn moeilijk recht te zetten. Meestal spreekt men van een meerprijs van 3% voor een eenvoudig systeem. Door ons concept van “Eenvoudige veelzijdigheid” zakt dit percentage zelfs onder 1%, een fractie van het vertrouwde cijfer. Enkele praktische voordelen van extra’s voor de gebruiker die in domotica-systeem vervat zitten :

 lichten en apparaten blijven niet langer dan nodig aangeschakeld.

Vergeet u het licht of een elektrisch toestel uit te doen, dan kan domotica ervoor zorgen  dat dit na een tijd automatisch dooft. U schakelt het licht aan en af wanneer u dit wenst, maar na een in te stellen tijd, die ruim bemeten wordt, schakelt het licht vanzelf uit. Het licht op zolder hoeft nooit meer dagen lang nutteloos te branden. Hiervoor heb je enkel een drukknop en lichtpunt nodig, geen extra kosten met bewegingssensor, alles zit vervat in het domotica-systeem. U kan voor elk lichtpunt of apparaat een tijd kiezen volgens de functie. Voor een berging kan 30 minuten volstaan, terwijl dit voor de garage vb 2-8 uur kan zijn. Om te vermijden dat het licht ongewenst dooft bij vb herstellingswerken die wat langer duren, kan u een langere tijd kiezen bij lang drukken op diezelfde knop. Domotica zorgt voor optimale besparingen en comfort in deze situatie.

 de bediening van lichten en apparaten kan aangepast en verbeterd worden.

Tijdens het (ver)bouwproject moet u enkel de plaats van lichtpunten, apparaten, stopcontacten, drukknoppen bepalen, net zoals bij een klassieke bedrading. Pas als u in uw nieuwe woning trekt, bepaalt u welke lichtpunten u met welke drukknoppen wenst te bedienen. U start met een eenvoudige manier zoals bij een conventionele bedrading, die u later optimaliseert volgens ieders wensen. Door een dubbele functie op elke drukknop kan u heel wat extra’s toevoegen zonder extra kosten of herbedrading. Als u iets over het  hoofd zag, kan u dit met domotica probleemloos oplossen. Een klassieke installatie is achteraf moeilijk te wijzigen omdat ze complexe en vaste bedrading met dure wissel- en/of kruisschakelaars bevat.

 extra flexibiliteit in de bediening.

Bij een conventionele bedrading liggen de verbindingen vast in de bedrading. Functionaliteit toevoegen of wijzigen is omslachtig of zelfs onmogelijk. Als u vaststelt dat uw (klein)kinderen steevast het licht laten branden op hun kamer of te veel lichten aanschakelen maar niet uitdoen, dan kan u ervoor zorgen dat u deze lichten wel kan uitdoen vanuit uw luie stoel. Iets wat u misschien niet had voorzien, kan u probleemloos aanpassen aan de noden van dat ogenblik.

 bediening van lichten in groep.

Met één druk op een knop kan men een groep lichtpunten bedienen, hetzij aan-of uitdoen of elke combinatie hiervan. Verlaat u de woning dan dooft u alles met 1 simpele druk. Zo kan u een drukknop voorzien voor elke ruimte, verdieping, groep kamers, eender welke combinatie is mogelijk. U kiest deze die u het best passen en een maximum aan comfort geven.

 Licht en ventilator combinatie zijn simpelweg te voorzien.

U steekt het licht aan en na enige tijd begint de ventilator te draaien. U dooft het licht en de ventilator draait nog enige tijd na. Een ventilator laten nadraaien nadat het licht is uitgedaan, is ingebouwd in het domotica systeem. Men kan deze functie activeren op eender welke combinatie van 2 uitgangen (licht en ventilator). U plaatst een eenvoudige en goedkopere ventilator en kan de tijdsvertraging en nadraaitijd zelf instellen en aanpassen.

 Rolluiken bedienen van op eender welke plaats, individueel en/of in verschillende groepen

Rolluiken worden gestuurd vanuit 2 uitgangen, 1 voor elke richting. De bedieningswijze kan vrij gekozen worden, 1 of 2 knoppen, of via een klok of schemerschakelaar. Via de ingebouwde mogelijkheden  in het domotica systeem kan men allerlei varianten kiezen. Zonneschermen kunnen daarenboven met een zonnesensor gestuurd worden zodat de zonnestralen buiten blijven.

 lichten bedienen met een bewegingssensor.

U komt op een plaats en het licht wordt automatisch ingeschakeld bij duisternis, nadat u deze ruimte hebt verlaten blijft het licht branden voor een bepaalde instelbare tijd, gemakkelijk als u uw handen vol hebt en besparend omdat u het licht niet vergeet uit te doen. U kan het licht ook bedienen via een drukknop, zodat het licht niet onnodig blijft branden. U wenst bijvoorbeeld slechts in bepaalde situaties dat het licht blijft branden zolang u er bent. U moet eerst het licht zelf aansteken vooraleer de sensor het licht aan houdt. Een bewegingssensor wordt op het domotica-systeem aangesloten, via de configuratie kan men met enkele muisklikken bepalen hoe de lichtpunten gestuurd worden door de sensor.

 eenvoudiger en veiliger slijpwerk.

Bij een conventionele bedrading wordt een schakelaar met een lichtpunt verbonden. Er moet dus een sleuf geslepen worden vanop de vloerplaat via de schakelaar naar boven, door het plafond. Een gat door het plafond maken dat diep genoeg ligt om achteraf in de muur de verdwijnen, is behoorlijk tijdrovend en omslachtig. Voor een ‘domotica’ bekabeling hoeft u enkel van op de vloerplaat tot de schakelaar te slijpen (ca 1meter). Het lichtpunt gaat rechtstreeks naar een centrale plaats. Daar maakt u 1 grote opening in het plafond, wat veel eenvoudiger en sneller gaat dan de vele kleine openingen. U hoeft ook niet meer met een gevaarlijke slijpmachine op een trapladder te slijpen, wat het werk dus ook minder gevaarlijk maakt. De tijd die u hiermee bespaart, kan u aan andere werken besteden.